BILJETTER ON LINE

INFÖR BESÖKET

 PAUSSERVERING - BAKFICKAN

EVENT-KONFERENS - HYRA

KONTAKT

OM TEATERN

 
 
Om Ronneby Teater, FOLKTEATERN
Teaterns publikentré har adressen:  Gångbrogatan 1, 372 37 Ronneby.
Ronneby Folkteater har postadress: Rådhusparken, 372 37 Ronneby.
Hitta till teatern: GoogleMaps

 
Teatern har idag totalt 186 platser.
I teatersammanhang används oftast endast 175 platser, då vissa platser har skymd sikt.

I Salongen finns totalt 135 platser (varav 124 med fri sikt) och en rullstolsplats.
På läktaren finns 51 platser

Teleslinga finns i salongen.

Teatern finns inlagd i NORTIC internetbaserade biljettbokningssystem med möjlighet till platsbokning.

Läs mer om Ronneby Teater på BLT.se nov 2010

 

 

 

 

 

 

Foto: Thomas Lähdet

 

 

Historik
Ronneby Teater

uppfördes under åren 1910-1911 efter ritningar av
Malmöarkitekten Alfred Arwidius och är en av få kvarvarande jugendteatrar i landet.

I Åkröken, Ronneby Musei- och Hembygdsförenings tidning skriver Björn O Svensson:

"Upprinnelsen till teaterns tillkomst var att de scener som användes i Ronneby var inrymda i lokaler som också användes för andra ändamål som fest och samlingssalar och hade rätt enkla och primitiva anordningar för teaterfunktionen. När därför under en föreställning i Fridshemmets Stora sal, antagligen 1909, fotogenrampen plötsligt slocknade (det var visst inte första gången), reste sig den teaterälskande garverifabrikören Johan Berg och utbrast: "Nej, nu bygger vi en riktig teater!"

Och det gjorde man. schweizeriet i Rådhusparken stod inför sin avveckling. Det, liksom dess stora tomt, ägdes av Ronneby Schweizeribolag, som nu genom borgmästare Ernst Flensburgs försorg ombildades till Ronneby Teateraktiebolag. Schweizeriet såldes för rivning (men återuppstod på Nedre Brunnsvägen som villa Stensborg) och projekteringen av teatern började.

Bolaget såg sig om efter en arkitekt och valet föll på den beprövade och renommerade Alfred Arwidius i Malmö. I Ronneby hade han redan riktat Brunnshotellet, Brunnshallen och Karö Schweizeri."

"Teatern invigdes den 4 augusti, först med en prolog av apotekare Ripa och därefter med att en stockholmsensemble, där bland andra den ännu ganska okände Gösta Ekman ingick, gav lustspelet "Den gamla goda tiden". Tal hölls, skålar tömdes och så hade Ronne by fått sin stadsteater"

Den 4 augusti 1911 hölls första teaterföreställningen och den 2 mars 1938 den sista, innan ombyggnaden. Ronneby stad köpte nämligen in fastigheten i augusti 1948 för att bygga om teatern till Stadshus efter ändringsritningar av Stadsarkitekten Einar Hedman.

 

 

Invigningen av Stadshuset ägde rum söndagen den 14 oktober 1951 och förrättades av Landshövdingen Bertil Fallenius.

 

 

När så det nya Stadshuset uppfördes strax norr om stadskärnan 1970 var teaterns tid som stadshus över. På teatern flyttade kommunala musikskolan in och en fritidsgård öppnades i gamla scenkällaren, som under Stadshustiden fungerat som stadsbibliotek.

Nyårsafton 1987, då Ronneby under hela året firat sitt 600-års jubileum, framfördes, efter femtio av speluppehåll, den första nyårsrevyn i modern tid på scenen. Revyn hette "Tror du på ett liv efter jul". och regisserades av Ulf Fembro. Producent: Håkan Robertsson, Musikföreningen Hoffman.

1989 gjordes på dåvarande Kommunalrådet Roland Anderssons initiativ en mindre renovering av teatern, bl.a. återställdes (nästan) det lutande golvet i salongen, en sminkloge i anslutning till scenen uppfördes liksom en dusch. Foajé och trapphus målades om.

I början på 1990-talet hade Teater Hialös, med tio heltidssysselsatta,  sin verksamhet i huset.

2010 är det Ronneby Folkteater som för teatertraditionen vidare i huset. En "Community Teater" med två - tre egna produktioner i huset årligen.

Den gamla scenkällaren renoverades under hösten 2010, med stöd av Ronneby Kommun, och stod färdig att användas som pausservering under revyn 2011.

Till revyn 2012 renoverades foajén samt installerades fast ljud och ljusteknik med stöd från Ronneby Kommun samt sponsring från Hindrikssons Färg & Golv (mattor i foajén), BEST El & Säkerhetsteknik (installation av ljusreglerutrustning).

Teatersalongen målades om inför höstsäsongen 2013 och en Biografutrustning för Live-sändningar av bl.a. Operaföreställningar installerades.

 

 

Ronneby Teater
KOMMANDE
EVENEMANG


MUSEUM


10 nov, Centrumbiografen